कार्यकारिणी

कार्यकारिणी​ २०२३

जे.व्ही.इंगळे

अध्यक्ष

सुनील चोरे

कार्यवाह

संतोष घारे

खजिनदार

अनिल खेतमाळीस

उपाध्यक्ष

अलकनंदा पाटील

उपाध्यक्षा

मनीषा गोसावी

सहकार्यवाह

गणेश काळे

सहखजिनदार

जिभाऊ शेवाळे

सदस्य

दिनकर वैद्य

सदस्य

मनोज गायकवाड

सदस्य

डॉ.अभय व्यवहारे

सदस्य

निसार चौघुले

सदस्य

रेवती गटकळ

सदस्य

शंकर बारवे

सदस्य

देविदास टिळे

सदस्य

जीवराज चोले

सदस्य

गणेश ननवरे

कार्यालय सहाय्यक

Open chat
नमस्कार 👋
मी कशाप्रकारे आपली सहायता करू शकतो