संपर्क

संपर्क करा

माजी विद्यार्थी मंडळाच्या उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्यासाठी किंवा देणगीसाठी संपर्क करा

ज्ञानाकडून विकासाकडे

माजी विद्यार्थी मंडळ विद्यार्थी साहाय्यक समिती

संपर्क
माजी विद्यार्थी मंडळ कार्यालय
+91 93097 31788
पत्ता
लजपत विद्यार्थी भवन, शिवाजी हौसिंग सोसायटी मागे, पुणे - ४११०१६
Open chat
नमस्कार 👋
मी कशाप्रकारे आपली सहायता करू शकतो